Το Brand Experience είναι τα συναισθήματα και η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς που προκαλείται από ερεθίσματα συσχετισμένα με τον σχεδιασμό, την συσκευασία, την διαφήμιση και την ταυτότητα ενός brand.
Έρευνες έχουν ξεχωρίσει τα επίπεδα τα οποία επηρεάζει ένα brand και έχουν καταλήξει στα παρακάτω τέσσερα: αισθητικό, συναισθηματικό, νοητικό, συμπεριφορικό.

Έχει επίσης αποδειχθεί ότι το brand experience συσχετίζεται ενεργά με την ικανοποίηση των πελατών και την άμεση και έμμεση πίστη τους βάση των προσωπικών τους συσχετίσεων με το brand.